AGENDA CONDUCERII

AGENDA CONDUCERII

 

 

  • Rezolvarea problemelor curente ale instituției;

  • Întruniri periodice cu șefii departamentelor existente în cadrul instituției,

   conform structurii organizatorice, (constatarea deficiențelor survenite și

   propuneri privind remedierea acestora);

 

  • Participarea la întrunirile organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului

   și de către alte organizații și structuri sportive;

 

  • Deplasări în teren la Bazele Sportive aflate în administrarea Complexului Sportiv

   Național ,,Lia Manoliu”;

 

  • Întruniri periodice cu reprezentanții Federațiilor Sportive Naționale, ai

   Cluburilor Sportive Naționale și ai altor structurilor sportive, în vederea

   asigurării bunei desfășurări a activității sportive;

 

  • Întruniri periodice cu persoane fizice/juridice ce au în derulare contracte de

    închiriere având drept obiect imobile aflate în administrarea Complexului

    Sportiv Național ,,Lia Manoliu”;

 

  • Participarea săptămânală la întrunirile comisiei de monitorizare, coordonare şi

    îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;

 

  • Audiențe;

 

  • Participarea la evenimentele sportive ce se desfășoară în cadrul Bazelor Sportive

   aflate în administrarea Complexului Sportiv Național ,,Lia Manoliu”;

Sari la conținut