Lista documentelor de interes public, conform Legii 544 / 2001

•    Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituției;
•    Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor;
•    Programul de funcţionare şi programul de audienţe;
•    Coordonatele de contact ale instituţiei (denumire, adresa poştală, nr. de telefon, de fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet);
•    Sursele financiare;
•    Bugetul;
•    Bilanţul contabil;
•    Programele şi strategiile proprii;
•    Raportul anual de activitate;
•    Raportul anual cu privire al implementarea Legii 544/2001;
•    Comunicate de presă, buletine informative, documentare de presă, pliante, afişe privind activităţile instituţiei;
•    Materiale audio, video, prezentate în cadrul conferinţelor de presă şi declaraţii de presă;
•    Declaraţii de avere;
•    Condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs;
•    Informaţii privind organizarea licitaţiilor la nivelul Complexului Sportiv Național ,,Lia Manoliu”, conform legislaţiei în vigoare.