• Despre noi
 • Servicii
 • Informare publică
 • Hotel "Sport"
   • Hotel

    • Este localizat in apropierea Parcului Titan, la 15 minute de centrul Bucurestiului. Ca zone de agrement, in vecinatatea sa se afla Parcul National cu un patinoar si un complex de natatie, Lacul Titan si Stadionul NationalLia Manoliu. La 20 de minute distanta se afla Piata Unirii.
 • Federatii partenere
 • Contact

AGENDA CONDUCERII

AGENDA CONDUCERII

 

 

 • Rezolvarea problemelor curente ale instituției;

 • Întruniri periodice cu șefii departamentelor existente în cadrul instituției,

   conform structurii organizatorice, (constatarea deficiențelor survenite și

   propuneri privind remedierea acestora);

 

 • Participarea la întrunirile organizate de către Ministerul Tineretului și Sportului

   și de către alte organizații și structuri sportive;

 

 • Deplasări în teren la Bazele Sportive aflate în administrarea Complexului Sportiv

   Național ,,Lia Manoliu”;

 

 • Întruniri periodice cu reprezentanții Federațiilor Sportive Naționale, ai

   Cluburilor Sportive Naționale și ai altor structurilor sportive, în vederea

   asigurării bunei desfășurări a activității sportive;

 

 • Întruniri periodice cu persoane fizice/juridice ce au în derulare contracte de

    închiriere având drept obiect imobile aflate în administrarea Complexului

    Sportiv Național ,,Lia Manoliu”;

 

 • Participarea săptămânală la întrunirile comisiei de monitorizare, coordonare şi

    îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;

 

 • Audiențe;

 

 • Participarea la evenimentele sportive ce se desfășoară în cadrul Bazelor Sportive

   aflate în administrarea Complexului Sportiv Național ,,Lia Manoliu”;